Ny kapital til fonde


Er du professionel forvalter, og søger du kapital til en fond, kan Vækstfonden være en mulighed. Vi investerer i fonde, der investerer i unoterede virksomheder.
Primært venturefonde
Vi investerer primært i venturefonde, der investerer i danske opstartsvirksomheder med stort vækstpotentiale. 

Kommercielle investeringer
Vi foretager kun kommercielle investeringer. Og de fonde, vi investerer i, bliver forvaltet af professionelle forvaltere med en specialiseret viden om den type virksomheder, de investerer i.

Investerer sammen med andre
Vi investerer kun i en fond, hvis der samtidig tilføres private midler ud over dem, der kommer fra Vækstfonden.

Hvad kræver det af få en investering?

Vil du i betragtning til en fondsinvestering, skal du indsende et prospekt for fonden, der detaljeret beskriver, hvordan fonden lever op til vores investeringskriterier. Du finder kriterierne i boksen til højre.

Fonde i porteføljen

Investeringskriterier

Her kan du se, hvad vi lægger vægt på, når vi vurderer en fondsinvestering.

Investeringskriterier

Læs mere om Dansk Vækstkapital II

Dansk Vækstkapital II

Business angel matching fond

Vækstfonden og Den Europæiske Investeringsfond (EIF) har sammen etableret en business angel matching fond. 

Fonden har som mål i samarbejde med danske business angels at investere i 100-150 små og mellemstore danske virksomheder.

Læs mere om business angel matching fonden