Årsrapport


2015 blev et godt år for Vækstfonden. Vi medvirkede til at finansiere 815 virksomheder for et samlet beløb på mere end 2,2 mia. kr. og fik et solidt overskud på årsregnskabet.

Igen i 2015 oplevede vi stigende efterspørgsel på vores lån, garantier og kautioner. Det afspejler et betydeligt behov for risikovillig finansiering til vækst i små og mellemstore virksomheder og et stadig tættere samarbejde med især banker og revisorer om konkrete finansieringsløsninger til virksomhederne.

Resultatet for regnskabet i 2015 blev et overskud på 723 mio. kr., svarende til et egenkapitalafkast på ca. 20 pct. Overskuddet er i betydelig grad skabt af positiv værdiudvikling på egenkapitalinvesteringer i teknologibaserede virksomheder foretaget såvel direkte igennem VF Venture som indirekte gennem VF Fonde. Mange af disse virksomheder har været en del af vores portefølje i adskillige år, fx Universal Robots og Zealand Pharma. 

Dansk Vækstkapital påvirkede Vækstfondens regnskab positivt med 132 mio. kr. Det er et bemærkelsesværdig højt tal, eftersom fonden stadig er relativt ung, hvor løbende omkostninger erfaringsmæssigt vægter tungt i forhold til værdiopskrivninger. I kølvandet på en velafsluttet investeringsperiode for Dansk Vækstkapital og stærke værdistigninger på den unge portefølje blev der i efteråret 2015 etableret en efterfølger, Dansk Vækstkapital II, som nu er klar til at påbegynde sine fondsinvesteringer.

I løbet af året har vi kunnet fortælle flere gode historier fra vores forretningsområder. Bl.a. kunne vi i foråret fortælle om salget af den fynske robotvirksomhed Universal Robots til amerikanske Teradyne for 2,3 mia. kr., hvoraf 1,9 mia. kr. er kontant, mens virksomheden stadig vokser kraftigt og ansætter mange nye medarbejdere. Vores afdeling for direkte investeringer, VF Venture, investerede første gang i Universal Robots i 2008.

Året bød også på børsnoteringer af Windar Photonics og Nuevolution, som er virksomheder i porteføljen hos henholdsvis SEED Capital og Sunstone Capital Life Science.

2015 blev også året, hvor en ændring i lov om Vækstfonden betød, at vi nu også kan medvirke til at finansiere grønlandske og færøske virksomheders vækstplaner med såvel lån og kautioner som egenkapital. Der blev afholdt adskillige informationsmøder i de to geografier, og vi forventer i 2016 at foretage flere medfinansieringer.

2015 har med andre ord været et godt og begivenhedsrigt år.

Carsten Koch

Formand for Vækstfondens bestyrelse

Hent årsrapporter

Årsrapport 2015 Årsrapport 2014Årsrapport 2013Årsrapport 2012Årsrapport 2011Årsrapport 2010Årsrapport 2009Årsrapport 2008Årsrapport 2007Årsrapport 2006 Årsrapport 2005

Kontakt Vækstfonden

Peter Bruun

Peter Bruun
Kommunikationschef

T +45 35 29 86 31
M +45 40 81 35 46
pbr@vf.dk

Profil

Samfundsansvar

I overensstemmelse med vores lovgrundlag tager vi hensyn til etiske, miljømæssige og andre samfundsmæssige aspekter, når vi investerer i virksomheder og fonde. Som et led i vores arbejde med samfundsansvar, har Vækstfonden tilsluttet sig FN’s principper for ansvarlige investeringer (UN PRI). Vi følger en række internationalt vedtagne principper om integration af samfundsansvar i investeringsstrategier og om fremme af åbenhed om sociale og miljømæssige forhold hos de virksomheder, vi investerer i. Desuden rapporterer vi hvert år til UN PRI.

UN PRI rapport