Dansk Landbrugskapital sikrer nye investeringer i landbruget


12-10-2017 /
Dansk Landbrugskapital har bevilliget de første lån for omtrent 85 mio. kr. Kapitalen er indtil videre gået til landmænd inden for animalsk produktion. Markedet har taget godt imod det nye låneprodukt, lyder det fra Vækstfonden.

Dansk Landbrugskapital åbnede for udlån i slutningen af februar 2017, og har til dato bevilliget lån for omtrent 85 mio. kr. til syv landmænd.

Den aktuelle pipeline i Dansk Landbrugskapital rummer derudover efterspurgte lån på samlet 140 mio. kroner til 26 landmænd. Samlet set står Dansk Landbrugskapital altså på nuværende tidspunkt overfor potentiel finansiering for over 225 mio. kroner.

”Vi har det seneste halve år været i dialog med mange landmænd om finansiering fra Dansk Landbrugskapital. Det er et nyt låneprodukt, vi har lanceret, og derfor er vi glade for, at markedet har taget så godt imod Dansk Landbrugskapital. Vi ved fra erfaring, at det kan tage noget tid at introducere nye låneprodukter i markedet, eftersom både banker, realkreditinstitutter og virksomheder skal have indarbejdet de nye lån i deres finansieringsløsninger,” siger Rolf Kjærgaard, investeringsdirektør i Vækstfonden.

Landbrug & Fødevarer ser gode muligheder i det nye låneprodukt.

”Vi glæder os over, at pengene fra Dansk Landbrugskapital er på vej ud på markedet. Vi oplever, at der er et klart behov for, at vi øger investeringerne i dansk landbrug, så vi kan sikre vores råvaregrundlag og fødevareeksport også i fremtiden,” siger Anders Martin Klöcker, der er områdedirektør for erhvervspolitik i Landbrug & Fødevarer.

Lånene er indtil videre givet til landmænd inden for animalsk produktion. Det har været både mælkeproducenter, svineproducenter og æggeproducenter.

Landmændene, der har fået de første lån, skal bruge kapitalen til at investere i blandt andet omlægning til økologi, etablering af klimastald, etablering af nyt malkecenter og udvidelse af produktionen.

”Det er vigtigt, at danske landbrug har mulighed for at investere i udvikling og mere effektiv produktion. Vi oplever en fortsat voksende interesse for de ansvarlige lån, vi kommer med i Dansk Landbrugskapital, og vi er rigtigt glade for, at vi har været med til at gøre det muligt for allerede syv landmænd at foretage nye investeringer på deres bedrifter,” siger Rolf Kjærgaard.

Dansk Landbrugskapital blev lanceret med 500 mio. kroner fra de fire pensionskasser ATP, PKA, PensionDanmark og Industriens Pension og med 500 mio. kroner fra Erhvervsministeriet.

De risikovillige lån fra Dansk Landbrugskapital skal hjælpe effektive landbrug, der har brug for at foretage nye investeringer, men som er hæmmede af en høj gæld. Det lader sig gøre ved, at investeringslånene fra Dansk Landbrugskapital er såkaldte ansvarlige lån, der bliver efterstillede og er uopsigelige fra Dansk Landbrugskapitals side. Det betyder, at realkredit- og pengeinstitutter kan tælle investeringslånene med, som var de egenkapital.


Kontakt

Linea Søgaard-Lidell

Linea Søgaard-Lidell
Seniorkommunikationsrådgiver

M +45 22 13 58 55
lsl@vf.dk